Благотворителен бал на бизнес лидерите – 01.02.2017г.

Момичетата ни отговаряха за посрещането на гостите, за асистирането на водещия в тръжната процедура, както и за представянето на предметите, за които ще се наддава, по един безупречен, грациозен и професионален начин!